KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest CRH Akademos Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-853), ul. Symfoniczna 1;
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod w/w adresem lub poprzez e-mail: odo@zagiel.pl
 • Państwa dane osobowe wizerunkowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia fotorelacji z współorganizowanego przez administratora Światowego Dnia Filozofii.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest uzyskanie dokumentacji fotograficznej oraz utworzenie relacji z obchodów ŚDF.
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Fotorelacja z wydarzenia zostanie opublikowana na stronie wydarzenia oraz stronach internetowych organizatorów, w mediach lokalnych oraz społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram).
 • Odbiorcami Państwa danych wizerunkowych będą współorganizatorzy Światowego Dnia Filozofii, organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa IT, obsługa marketingowa, podmioty uczestniczące w realizacji Światowego Dnia Filozofii);
 • Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
 • Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Dom Słów

  Dom Słów

 • Fundacja Heuresis

  Fundacja Heuresis

 • Międzynarodowe Szkoły Paderewski

  Międzynarodowe Szkoły Paderewski

 • Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

  Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

 • Polski Komitet ds. UNESCO

  Polski Komitet ds. UNESCO

 • Prezydent Miasta Lublin

  Prezydent Miasta Lublin

 • Rektor UMCS

  Rektor UMCS

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne

  Polskie Towarzystwo Filozoficzne

 • Pożegnanie z Afryką

  Pożegnanie z Afryką

 • Dziennik Wschodni

  Dziennik Wschodni

 • Filozofuj!

  Filozofuj!

 • Polskie Radio Lublin

  Polskie Radio Lublin

 • Radio Centrum

  Radio Centrum

 • Telewizja Akademicka TV UMCS

  Telewizja Akademicka TV UMCS

Do góry