Wystawa: Życio-opowieści
Wystawa „Życio-opowieści” zabierze nas w podróż pełną niespodzianek. Ludzkie losy łączą pewne stałe elementy. Każdy z etapów życiowej wędrówki oferuje coś innego, wiążą się z nimi konkretne wspomnienia, zapachy, kolory, przedmioty, które często mają znaczenie sentymentalne i symboliczne.

Te właśnie obiekty pojawią się w Centrum Spotkania Kultur w zaskakującej aranżacji. Uczestnicy wystawy będą mieli okazję przejść przez Życie, które przybierze formę mobilnej, interaktywnej instalacji. Każda osoba zostawi w niej swój ślad i wytyczy nicią niepowtarzalny szlak na specjalnej mapie. Nie będzie drogi na skróty – ale z pewnością warto zanurzyć się w przestrzeni „Życio-opowieści” wszystkimi zmysłami!


Realizacja: Karuzela Sztuki

Teatr uliczny: Marionetki
Nić daje życie, powoduje ruch, łączy świat przedmiotu ze światem żywych, będzie się można o tym przekonać przychodząc na plac przed Ratuszem, gdzie będą czekały na przechodniów odplątane marionetki i zaplątani animatorzy.


Realizacja: Teatr Podręczny

Warsztaty: Życio-opowieści
Wystawę uzupełniają warsztaty, których motywem przewodnim będzie wędrówka, przędzenie, wytyczanie własnej drogi. Podczas zajęć odbiorcy będą aktywnie wpływać na przestrzeń wystawy i zmieniać ja według własnych pomysłów. Zajęciom praktycznym towarzyszyć będą opowieści.


Prowadzenie: Karuzela Sztuki: Marta Ryczkowska i Agnieszka Chwiałkowska

Warsztaty filozoficzno-społeczne: Po nitce do kłębka: Wolność-Równość-Niepodległość
„Po nitce do kłębka”, czyli o tym jak wolność i obywatelskość na poziomie jednostki w różnych obszarach życia przyczynia się do zbudowania państwa równego dla wszystkich w jego prawach i niepodległego wobec innych państw. Zajęcia mają na celu przybliżenie młodzieży wartości życia społecznego oraz uświadomienie, że pojęcia wolności, równości i niepodległości stanowią istotną sieć problemów filozoficznych.

Pierwsza część spotkania przybierze formę panelu dyskusyjnego, zaproszeni goście wygłoszą krótkie mowy, po czym będą odpowiadać na pytania uczniów.
Podczas drugiej części zajęć, uczestnicy będą mieli możliwość rozmowy z gośćmi przy stolikach dyskusyjnych na wybrane przez siebie zagadnienia związane z tematem spotkania.


Prowadzenie/Realizacja: Dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska/ Instytut Filozofii UMCS oraz Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum im. S.F. Klonowica w Lublinie

Interaktywna dyskusja: Po nitce do kłębka: czy każdy może być filozofem?
Mówi się, że filozofia jest sztuką zadawania pytań. W trakcie spotkania wspólnie z najmłodszymi uczestnikami Dnia Filozofii będziemy więc pytać: skąd się ona wzięła? Gdzie i kiedy się narodziła? Co wprawiało starożytnych Greków w tak wielkie zdumienie, że zaczęli filozofować oraz czy zadawanie takich pytań czyni już z nas filozofów?

W tę podróż przez pytania, czas i przestrzeń zabierze nas prof. Jolanta Świderek, rozwijając przed nami nić zainteresowania, po której podążać będziemy ku antycznym źródłom filozofowania.


Prowadzenie: Dr hab. Jolanta Świderek

Warsztaty: Kapeć Filozofa
Warsztaty dla najmłodszych, wprowadzające w świat filozofii, których punktem wyjścia są bajki i opowiadania filozoficzne. Ich celem jest obudzenie ciekawości świata, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, prowadzenia dyskusji i prezentowania własnych opinii.

Podczas zajęć poznamy “Bajkę o Kapciuszku”, w której kłębek i kapciuszek prowadzą nas przez kolejne strony opowieści o poszukiwaniu początku, budowaniu relacji i dążeniu do celu. Zastanowimy się również “czy wszystko dobre, co się dobrze kończy i nie wszystko złe, co się źle zaczyna”.

Czytaniu bajek i dyskusji będą towarzyszyły zabawy edukacyjne i działania twórcze.


Prowadzenie: Magdalena Krasuska

Warsztaty retoryczne: Gdzie się podziali rapsodzi?
Dawna tradycja edukacji w antycznej Grecji opierała się przede wszystkim na przekazach ustnych, doskonale ćwiczących pamięć oraz sztukę operowania słowem mówionym, czego przykładem mogą być znani po dziś dzień wędrowni poeci, rapsodzi, deklamujący z pamięci niemal w całości wierszowane epopeje Homera.

Lecz nie o samo wierszoklectwo tu chodzi. Zadaniem uczestników będzie skonstruowanie w określonym czasie, oczywiście z pomocą prowadzących, wierszowanej opowieści z rozproszonych informacji w jedną spójną i logiczną całość, uwzględniającej pojęcia nawiązujące do różnych tradycji i nurtów filozoficznych, jakie pojawiały się na przestrzeni dziejów.

Powierzone uczestnikom zadania rozwijają wyobraźnię i pamięć oraz pozwalają na ćwiczenie w atmosferze zabawy twórczego i kreatywnego sposobu wykorzystywania naszego rodzimego języka.


Prowadzenie: Studenckie Koło Naukowe Etyków i Filozofów Kultury UMCS

Warsztaty: Snuć opowieść – kreatywne pisanie
Filozofia i literatura, te dwie dziedziny łączyły się ze sobą od samego początku. Niejeden wielki mędrzec był na co dzień pisarzem, a historia zna traktaty filozoficzne, które odmieniły oblicze literatury. Dobra opowieść, tak jak w tegorocznym haśle Dnia Filozofii, to droga po nitce do kłębka. Czy znane wszystkim etapy: wstęp, rozwinięcie i zakończenie to jedyny słuszny model prowadzenia narracji? Zajęcia skierowane są do wszystkich osób, które chcą rozwijać umiejętność pisania. Warsztaty mają sprzyjać podejmowaniu samodzielnej twórczości literackiej.


Prowadzenie: Maciej Tuora

Wykład i dyskusja: Po nitce do kłębka – Co z nami robią metafory?
Celem wykładu będzie wskazanie słuchaczom bogactwa wieloznaczności metafory: „po nitce do kłębka”, będącej hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Filozofii. Jej możliwe odczytania obejmują np.: samopoznanie, sposób rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnościami życia codziennego, paradygmat działań naukowych, nasz codzienny sposób postępowania etc.

Nić Ariadny może też zostać ukazana, jako potencjalność powrotu z trudnej sytuacji lub wręcz na odwrót – jako nadmierne skomplikowanie losu i niemożność wpływania na jego poplątane koleje.


Prowadzenie: Prof. dr hab. Marek Hetmański

Moderator dyskusji: Tymon Frelik, uczeń II klasy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

Kinozofia dla młodzieży
Interaktywne filmowe zajęcia z młodzieżą na których jak „po nitce do kłębka” zainspirowani filozoficznymi aspektami prezentowanego materiału filmowego wspólnie zastanowimy się nad skomplikowanym światem dylematów młodych ludzi. Jak sobie radzić z poczuciem „samotności w tłumie”?, czy możemy osiągnąć trwałe szczęście, a może zawsze tylko gonimy coraz to nowego „króliczka”?, czy istnieje jakaś granica, której w poszukiwaniu szczęścia i spełnienia przekraczać nie powinniśmy?

Celem zajęć nie będzie podanie uczestnikom gotowej odpowiedzi na te pytania, ale wskazanie nowych sposobów ich rozważania, tak aby sami mogli na co dzień poszukiwać właściwej drogi w labiryncie tych trudnych wyborów.


Prowadzenie: Dr Justyna Rynkiewicz, Maciej Wodziński, Mateusz Stępniak, Magdalena Sykut, Aleksandra Kiewel

Rękodzieło z Filozofią: Filozoficzne Typoduchy
Typoduchy to typograficzne poduszki z cytatami. Słyszymy, że dobrze się na nich śpi, ładnie komponują się z mieszkaniem, dodają otuchy i inspirują. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość uszycia, z kawałka czystego płótna i nici, własnej typoduchy, a następnie stworzenia na niej indywidualnego wzoru w postaci wybranego filozoficznego cytatu.

Warsztaty obejmują proces wyboru cytatu, kroju, szycia poduch i nanoszenia napisów.


Prowadzenie: Monika Czapka, Anna Kłys

Warsztat egzystencjalny: Co nam się kłębi w głowie?
Pytania o szczęście, wartości czy sens istnienia towarzyszą nam niemal przez całe życie. I chociaż nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, to warto je zadawać by poznać samego siebie i lepiej zrozumieć otaczający świat. Doskonałą okazją do tego typu refleksji są warsztaty egzystencjalne. Zapraszamy do dyskusji, podczas której będziemy próbować rozwikłać życiowe supły, splatać ze sobą różne wątki, a czasem ucinać nić, by móc zacząć nowy wzór.


Prowadzenie: Dr Justyna Rynkiewicz

Warsztaty filozoficzne z picture bookiem: Czerwoną nicią szyte
Kiedy wyruszała w podróż, matka wcisnęła jej w rękę Motankę- „będzie Cię chronić i sprowadzi do domu”. Laleczka ze szmatek w małej sakiewce kryje ziarno, by nie doświadczyć głodu, ziemię i kawałek czerwonej nitki, aby pamiętać o tym skąd się jest i żeby wrócić. Czerwony kordonek ma przypominać o bliźnie po matce. To miejsce, które musiało się goić i zasklepić, po tym jak czyjaś ręka przecięła pępowinowy sznur.

Gdy dorastamy musimy sami dokonać symbolicznego zerwania więzi i stać się autonomiczni w swoich działaniach i decyzjach – to właśnie dojrzałość. Dorośli ludzie wiążą się ze sobą, ich nici się splatają, plączą. Kiedy nadchodzi jesień życia, czasem czujemy, że mamy związane ręce, już jest za późno, nie ma tyle sił.

Zapraszam na warsztat o filozoficznym porządku świata. Przez wszystkie etapy życia będzie nas prowadzić czerwona nić, którą dzierży w dłoni artysta. Przyjrzymy się jak można budować wizualną wieloznaczność losu człowieka, tkając ją czerwoną nicią.


Prowadzenie: Joanna Jawiczuk

Spotkanie z Filozofem - prof. Józef Dębowski

Słowo „postprawda” stało się jednym z najbardziej popularnych i najchętniej używanych zwrotów: zarówno w filozofii polityki i w politologii, jak i w świecie mediów, przy tej okazji upowszechniła się też definicja tego zwrotu jako słowa odnoszonego do sytuacji, w której emocje i osobiste przekonania dominują nad faktami.

W czasach dominujących przekazów medialnych, w których prawda nieustannie splata się z „postprawdą”, powstaje pytanie czy posiadamy jakąś nić Ariadny, która pozwoliłaby nam niczym Tezeuszowi wyjść z tego labiryntu niepewności i dezinformacji?

Czy istotnie obecnie bardziej sobie cenimy różnego typu narracje (i te większe, i te mniejsze), niż zainteresowanie realiami i bezpośrednią konfrontację z rzeczywistością? Pozytywne odpowiedzi na to pytanie oznaczałyby odwrót od prawdy jako naczelnej wartości poznawczej — wartości, jak dotąd, podstawowej zarówno w nauce, jak i w każdej innej sferze ludzkiej aktywności. Rzecz bowiem w tym, że brak zainteresowania realiami i niechęć do bezpośredniej konfrontacji z rzeczywistością, jeśli miałyby się utrwalić, nieuchronnie skazują nas na rozbrat z klasycznie pojmowaną prawdą — z prawdą ogólnie definiowaną jako adaequatio intelectus et rei.

W zamian chciałem natomiast przedstawić odpowiedź na pytanie (po raz kolejny zresztą), czym jest prawda? Ta klasycznie pojęta. I dlaczego warto przy niej obstawać, dlaczego warto jej bronić. Zawsze, wszędzie i niezależnie od wykonywanej profesji. Zaś w profesji filozoficznej — wyjątkowo pryncypialnie i wyjątkowo jednoznacznie.


Wykład: Dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM

Sokrates Cafe: Nici z życia?!
Metafora losu ludzkiego jako przędzy, nici, lub sznura, pobudza wyobraźnię i skłania do zadawania pytań: czy nasz los jest z góry „utkany”, czy sami „przędziemy” ową nić? W zależności od odpowiedzi na te pytania, życie postrzegać możemy jako piękne, oryginalne gobeliny lub duszące sznury, pęta. Jak to jest z naszym życiem? Jesteśmy nieograniczeni w nadawaniu mu celu i sensu, a może „nic z życia”, nie da się, tak po prostu żyć po swojemu…

O sensie, bezsensie, wolności w kształtowaniu wyborów życiowych i odpowiedzialności za nie, rozmawiać będziemy podczas spotkania w swobodnej konwencji Socrates Cafe.


Prowadzenie: dr Teresa Klimowicz

Kinozofia: kino filozoficzne dla każdego
Podczas wieczornego spotkania zaprezentowany zostanie film, połączony z panelową dyskusją z udziałem zaproszonych gości, w trakcie której będziemy zastanawiać się nad filozoficznymi motywami zawartymi w filmie. Po projekcji postaramy się wraz z publicznością rozwinąć kłębiące się idee ukazane w prezentowanym materiale filmowym, poruszające istotne dla każdego człowieka pytania.


Prowadzenie: Studenckie Koło Naukowe Etyków i Filozofów Kultury UMCS

 • Dom Słów

  Dom Słów

 • Międzynarodowe Szkoły <em>Paderewski</em>

  Międzynarodowe Szkoły Paderewski

 • Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

  Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

 • Marszałek Województwa Lubelskiego

  Marszałek Województwa Lubelskiego

 • Polski Komitet ds. UNESCO

  Polski Komitet ds. UNESCO

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne

  Polskie Towarzystwo Filozoficzne

 • Prezydent Miasta Lublin

  Prezydent Miasta Lublin

 • Centrum Kultury w Lublinie

  Centrum Kultury w Lublinie

 • Centrum Spotkania Kultur

  Centrum Spotkania Kultur

 • Karuzela sztuki

  Karuzela sztuki

 • Teatr Podręczny

  Teatr Podręczny

 • Dziennik Wschodni

  Dziennik Wschodni

 • Filozofuj!

  Filozofuj!

 • Polskie Radio Lublin

  Polskie Radio Lublin

 • Radio Centrum

  Radio Centrum

 • Telewizja Akademicka TV UMCS

  Telewizja Akademicka TV UMCS

Zapisy na wszystkie warsztaty

w ramach obchodów Światowego Dnia Filozofii:

warsztaty@dzienfilozofii.pl
Do góry